Wijkvereniging Vinkeveld

228/naamloos (Small).png

UPDATE STATUSHOUDERS

GEPLAATS OP: 23.12.2016

Begin januari zal een voorstel wat ten aanzien van de vestiging van statushouders in de leegstaande schoollokalen van de Hoffenne door het college is opgesteld, besproken worden in de raad. Begin februari zal de raad dan een besluit nemen.

Naar wij begrepen hebben kan er nog ingesproken worden. Wanneer dat is, is momenteel onbekend.

Een aantal direct omwonenden is een handtekeningenactie begonnen tegen de komst van alleenstaande statushouders. Met deze actie wil men minimaal 300 handtekeningen verzamelen en deze begin januari aan de gemeenteraad overhandigen.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen