Wijkvereniging Vinkeveld

UPDATE MOGELIJKE VESTIGING STATUSHOUDERS

GEPLAATS OP: 11.01.2017

Op 10 januari j.l. is het college voorstel voor de vestiging van statushouders in de leegstaande schoollokalen van de Hoffenne besproken in een raadscommissie-vergadering.

Door 2 van de direct omwonenden werd gebruik gemaakt van het inspreekrecht voorafgaand aan deze vergadering. Er werden zorgen geuit die de buurt heeft mbt de vestiging van statushouders in een schoolgebouw en een dichtbevolkte wijk. Ook de slechte communicatie vanuit de gemeente naar de wijkbewoners werd aangehaald. Daarnaast vroeg men zich af of het niet goedkoper is deze statushouders in normale huurwoningen onder te brengen in plaats van voor veel geld de lokalen te gaan verbouwen die vervolgens slechts 5 jaar bewoond gaan worden.

Het nu door het college ingediende voorstel behelst de vestiging van een familie i.p.v. de vestiging van alleenstaanden. Daarmee is de wens van de bewoners deels ingevuld. Naar aanleiding van dit voorstel werden er door de raadsleden diverse vragen gesteld aan zowel de bewoners als aan het college. Uiteindelijk werd besloten om het voorstel te agenderen op de raadsvergadering van 2 februari a.s. waar het als discussiestuk en daarna besluitvormend op de agenda komt te staan.

Na afloop van deze commissie-vergadering werden er ook nog een kleine 500 handtekeningen aan de burgemeester overhandigd door bewoners. Deze handtekeningen waren gezet onder een petitie waarin de wens voor de vestiging van een familie i.p.v. alleenstaanden werd uitgesproken.