Wijkvereniging Vinkeveld

303/Logo_HartVoorVerkeer[1] (Small).jpg

ENQUETE VERKEERSVEILIGHEID VINKEVELD

GEPLAATS OP: 26.01.2019

Zoals u in onze nieuwsbreif van december 2018 heeft kunnen lezen, neemt de Wijkvereniging deel aan een project verkeersveiligheid Vinkeveld en dan met name de verkeersveiligheid rond de scholen. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de basis scholen de Hoffene en de Jutter, adviesbureau Hart voor Verkeer, de gemeente Noordwijk en diverse andere belanghebbenden.

Om een goed beeld te krijgen van onveilige verkeerssituaties rondom met name de scholen en om een indruk te krijgen van meningen en suggesties van wijkbewoners, is er een enquête samengesteld. Via deze enquête kunt u verkeersonveilige situaties aangeven en kunt u suggesties en ideeën aangeven. Vriendelijk verzoek om de enquête vóór 15 februari in te vullen. U kunt de enquete vinden via deze link http://nl.surveymonkey.com/r/vinkeveld

Gebaseerd op de uitkomst van deze enquête gaan er verder stappen ondernomen worden. Uiteraard houden wij u daarvan op de hoogte!

Bij voorbaat danken wij u voor uw medewerking.