Wijkvereniging Vinkeveld

WIJKVERENIGING VINKEVELD VERBINDT EN VERBETERT

Wij zijn een verbindende en actieve wijkvereniging.

Wij behartigen de belangen van onze wijkbewoners,
organiseren diverse activiteiten en onderhouden contacten met de gemeente.

Kortom, wij zijn er voor onze wijkbewoners!
Op deze website vindt u alle informatie, nieuws en wetenswaardigheden over de wijk en de wijkvereniging.

Word lid en maak ons nog sterker!

ACTIVITEITEN

NIEUWS

Waarschuwing voor uitnodiging Nextdoor

Bij een aantal adressen in de wijk is een uitnodigingsbrief bezorgd om gebruik te maken van de “Nextdoor” app en platform. Wij kunnen de legaliteit van deze uitnodiging niet garanderen. He... Lees meer

Paasstukjes maken een succes

Vrijdag 8 april j.l. gingen een groot aantal deelnemers onder leiding van Desiree Looren de Jong weer aan de slag om paasstukjes te maken. Het was voor het eerst sinds de corona crisis dat dit weer... Lees meer

Nieuwe voorzitter met algemene stemmen benoemd

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 22 februari j.l,, is met algemene stemmen en met applaus de nieuwe, door het bestuur voorgedragen voorzitter, door de leden benoemd. Aftredend voorz... Lees meer

Succesvolle fotoworkshop Anders Kijken

Na een aantal malen uitgesteld te zijn geweest, was het eindelijk zover, 8 februari j.l. vond o.l.v. Lauren van Herpen de fotoworkshop "Anders kijken" plaats. Gewapend met diverse toestel... Lees meer

Videoproject senioren in Noordwijk

Wat vindt u belangrijk voor een seniorvriendelijk Noordwijk? Senioren in Nederland wonen steeds langer thuis en daarom is het belangrijk om na te gaan wat er nu precies nodig is voor een seniorvrie... Lees meer

Even voorstellen

Even voorstellen, Sybren de Jong, kandidaat voorzitter van de wijkvereniging. Na 6 jaar voorzitterschap heeft Martin Bruchner aangegeven niet meer herkiesbaar te zijn. Sybren heeft zich kandidaat gest... Lees meer

Algemene Ledenvergadering dinsdag 22 februari

Dinsdag 22 februari organiseert de wijkvereniging Vinkeveld haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (verder ALV) . Moesten we vorig jaar vanwege alle coronamaatregelen de ALV een aantal maanden uits... Lees meer

Bollen weer in de grond

Ook dit jaar heeft de wijkvereniging weer een grote hoeveelheid bloembollen gekregen van de gemeente. In overleg met de gemeente is besloten deze te poten op het grasveldje Alk aan de achterkant ... Lees meer

OP HET WEB