Wijkvereniging Vinkeveld

DONATEUR WORDEN

Donateurs hebben v.w.b. deelname aan activiteiten dezelfde rechten als leden waarbij leden wel voorrang genieten bij een veelvoud aan aanmeldingen.
De hoogte van donaties kan zelf worden bepaald maar bedraagt tenminste 10 euro per kalenderjaar.