Wijkvereniging Vinkeveld

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

GEPLAATS OP: 15.11.2014

Geacht lid,

Graag nodig ik u uit aanwezig te zijn op onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering welke gehouden wordt op maandag 8 december a.s. De aanvang is 20.00 uur en de vergadering vindt plaats in de Hoffenne aan het Invaltij.

Wat gaan wij deze avond doen? In de eerste plaats gaan wij u toestemming vragen om mij tot voorzitter van de vereniging te kiezen (*). Daarna zal ik mijzelf verder voorstellen en u vertellen waarom ik het voorzitterschap zo leuk vind!

Vervolgens gaan onze commissies kort terug kijken op de activiteiten van het afgelopen jaar en natuurlijk gaan zij u vertellen wat zij volgend jaar allemaal van plan zijn.

Onze penningmeester gaat u het een en ander vertellen over onze financien. Als betalend lid hebt u er recht op te weten wat wij met uw contributie doen.

Als gast hebben wij Hans van Deuren uitgenodigd. Hans is de coordinator wijkgericht werken bij de gemeente en ons aanspreekpunt. Hij gaat u vertellen hoe de gemeente aankijkt tegen wijkverenigingen, waarvoor u bij de gemeente terecht kunt en waarvoor bij uw wijkvereniging, en wellicht nog wat over de plannen met de speelruimtes in de wijk.

En tot slot is er natuurlijk uitgebreid de tijd voor het stellen van vragen. Maar met ons meedenken kan natuurlijk ook. Alle suggesties en opmerkingen zijn van harte welkom.

Al met al belooft het een gevarieerde maar ook zeer informatieve avond te worden.

En zoals dat een goede traditie betaamt, na afloop nog even een informeel samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje!

Ik zie u graag op 8 december!

Martin Bruchner

(kandidaat) Voorzitter wijkvereniging Vinkeveld.

(*) Mocht u het niet eens zijn met mijn kandidatuur, dan kunt u dat schriftelijk aangeven bij de secretaris tot uiterlijk een week voor de vergadering. Ook indien u iemand anders kandidaat wilt stellen dient u dat uiterlijk een week voor de vergadering schriftelijk aan te geven bij de secretaris. U dient dan wel minimaal 3 handtekeningen van leden te hebben die deze kandidatuur ondersteunen. Tijdens de vergadering zullen de kandidaturen vervolgens in stemming worden gebracht.