Wijkvereniging Vinkeveld

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING WIJKVERENIGING VINKEVELD

GEPLAATS OP: 22.11.2015

Datum Maandag 7 december 2015

Aanvang 20.00

Plaats: Basisschool de Jutter, Alk 82.

Agenda

 1. 20.00-20.05 Opening en mededelingen
  • Afscheid 2 commissieleden
 2. 20.05-20.10 Ingekomen stukken
 3. 20.10-20.20 Van de voorzitter
  • Communicatiebeleid
  • Enquete
  • Noordwijk 150 jaar badplaats
  • Ledenwerfactie
 4. 20.20-20.30 Goedkeuring verslag vorige vergadering
  • Tekstueel en inhoudelijk
  • Actiepunten
 5. 20.30-21.00 Van de commissies, wat is er het afgelopen jaar gebeurd en wat staat er in 2016 op de planning?
  • Parkeer en Verkeer
  • Natuur en milieu
  • Activiteiten
 6. 21.00-21.10 Pauze
 7. 21.10-21.25 Verslag Penningmeester
  • Ledenbestand
  • Financiele verantwoording
 8. 21.25-21.35 "Doe alsof je thuis bent", gast: Wijkagent Mark Vermeulen (*)
 9. 21.35-21.45 Rondvraag en sluiting

(*) Mark Vermeulen zal gaan vertellen over de veiligheid in de wijk en tips geven hoe het nog veiliger te maken.