Wijkvereniging Vinkeveld

brandweerhollandsmidden.jpg

GEEF DE BRANDWEER VRIJE DOORGANG

GEPLAATS OP: 14.07.2015

Brandweer Hollands Midden probeert elke burger de snelste hulp te bieden die mogelijk is. Helaas maken we af en toe mee dat we op weg naar een brand niet kunnen doorrijden. Vooral achteloos verkeerd of dubbel geparkeerde auto's zijn een probleem. En bij brand telt iedere seconde! Daarom vraagt Brandweer Hollands Midden uw medewerking.

Vrije doorgang

Staat u er wel eens bij stil hopeveel ruimte de brandweer nodig heeft om met een brandweerwagen of autoladder bij woonhuizen, kantoren en scholen te kunnen komen? Om door een straat te kunnen rijden heeft de brandweer een breedte van drieenhalve meter nodig. Dat zijn ongeveer twee kleine personenauto's naast elkaar. En om een straat in te rijden moet een autoladder een ruime bocht kunnen nemen. Dat is onmogelijk als er op de hoek een auto staat geparkeerd.

Om een autoladder vervolgens te kunnen opstellen, heeft de brandweer zelfs een verhard gedeelte van vierenhalve meter nodig.

Daarnaast moet de brandweer, wanneer zij bezig is een brand te blussen of mensen te redden, pleinen en voetgangersstraten kunnen bereiken. Hiervoor is in veel gevallen een extra verhard pad van vierenhalve meter breed aangelegd. Zo'n pad is niet altijd herkenbaar als speciaal pad voor de brandweer; het kan gewoon uw trottoir voor de deur zijn. Een auto geparkeerd op zo'n pad kan de brandweer ernstig belemmeren.

Brandkranen

De brandweer haalt water uit het waterleidingnet via een brandkraan. Deze brandkranen liggen meestal in het trottoir en zijn afgesloten met een ijzeren deksel met daarop 'brandkraan' of 'hydrant'. Ze zijn ook wel aangeduid et een rood bordje op de gevel of een paaltje in de buurt. Het spreekt vanzelf dat de toegang tot een brandkraan altijd vrij moet blijven. Als een auto gedeeltelijk op het trottoir geparkeerd staat, is er altijd en kans dat die de brandkraan bedekt. Dat bemoeilijkt het blussen van de brand!

Wat Brandweer Hollands Midden u vraagt

Tot slot: komt u situaties tegen waarin de doorgang voor de brandweer of andere hulpdiensten wordt belemmerd, bel dan Brandweer Hollands Midden.

Telefoon 088 2465000 of e-mail info@brandweer.vrhm.nl