Wijkvereniging Vinkeveld

2016

Naar 2015 Naar 2017

Update statushouders

Begin januari zal een voorstel wat ten aanzien van de vestiging van statushouders in de leegstaande schoollokalen van de Hoffenne door het college is opgesteld, besproken worden in de raad. Begin febr... Lees meer

Nieuwe bankjes bij speelplaats Fuikhoren

Na de renovatie van alle speelplaatsen in het Vinkeveld gaat de gemeente nu ook nieuwe banken plaatsen rondom de speelplaatsen. Het zijn zeer robuuste maat wel fraai uitziende banken die prima... Lees meer

Kerststollen

Traditioneel heeft de wijkverenging ook dit jaar weer de bewoners van de seniorenwoningen aan de Parelduiker en de Alk getrakteerd op een kerststol van bakker de Witt uit de Hoofdstraat. En ook dit... Lees meer

Bollen zijn weer geplant

Ook dit jaar heeft de wijkvereniging weer veel bollen geplant. De bollen zijn ter beschikking gesteld door de gemeente en afkomstig van de bollenkweker van museum Streekzicht en dus 100 procent Noordw... Lees meer

Verslag informatiebijeenkomst statushouders

Vorige week heeft de gemeente het verslag van de informatiebijeenkomst statushouders rondgestuurd. Het verslag is een opsomming van alle vragen welke door de aanwezige bewoners deze avond zijn gesteld... Lees meer

Geen hondenpoepzakjes via de wijkvereniging

Ingaande 1 november van dit jaar, zijn hondenpoepzakjes niet meer verkrijgbaar via de wijkvereniging Vinkeveld. Deze zijn alleen nog als volgt verkrijgbaar: bij de informatiebalie in het gemeentehuis ... Lees meer

Extra parkeerplaatsen aan het Hoogtij

Aan het Hoogtij tussen de huisnummers 101 en 163 worden door de gemeente extra parkeerplaatsen gerealiseerd. De bestaande langsparkeerplaatsen worden vervangen door insteekhavens. Over de hele lengte ... Lees meer

Herfst in het Vinkeveld

De zomer is allang weer voorbij, de wintertijd is weer ingegaan en de herfst doet van zich spreken. Bomen verliezen hun bladeren, struiken worden weer kaal en de winterjassen komen weer tevoorschijn. ... Lees meer

Vervuild speeltuintje

De afgelopen maanden heeft de gemeente diverse speeltuintjes in de wijk opgeknapt. Zo ook het speeltuintje dat begrensd wordt door Kokkel, Fuikhoren en Rosser. Het plezier van kinderen om in dit sp... Lees meer

Halloween 2016 een griezelig gezellig feest

29 oktober j.l. was het weer griezelen in het Vinkeveld.....Halloween. Langs de routes hadden bewoners weer erg hun best gedaan. Het huis vergriezeld en zich zelf onherkenbaar verminkt. Zelfs een h... Lees meer

Bijeenkomst over statushouders

Op 7 november a.s. organiseert de gemeente een bijeenkomst over de mogelijke komst van statushouders in het Vinkeveld. De bijeenkomst wordt gehouden in schoolgebouw Hoffenne aan het Invaltij 27. ... Lees meer

Halloween op 29 oktober

Op 29 oktober organiseert de wijkvereniging weer de jaarlijkse Halloween Trick en Treat optocht. Er zijn 2 routes uitgezet door de wijk en uiteraard hopen we dat er weer veel kinderen (en hun ouders) ... Lees meer

Ruim hondenpoep op

Helaas constateren we toch nog regelmatig dat hondenbezitters de uitwerpselen van hun geliefde viervoeters niet opruimen. Midden op straat, in de gemeenteperkjes, op de grasvelden, overal kom je nog s... Lees meer

Acties nav resultaten uit de groene schouw van mei en september 2016

Tegenover Strandplevier 11 zijn de nollen verwijderd. Haag Beeklaan is gesnoeid. Op diverse locaties in plantsoenen wordt de hulst gesnoeid. Bij Zeekoet 18 en 22 zijn de nollen verwijderd. ... Lees meer

6e editie voortuin rommelmarkt

Op zondag 25 september wordt alweer de 6e editie van de Vinkeveld voortuin rommelmarkt georganiseerd. Deze rommelmarkt wordt al jaren met veel succes georganiseerd door een aantal bewoners van het Hoo... Lees meer

Doe mee aan de Energy Battle

De gemeente Noordwijk streeft ernaar om in 2030 een energieneutrale gemeente te zijn. Om die reden wil de gemeente haar inwoners inspireren en motiveren een steentje daartoe bij te dragen. Dit bijd... Lees meer

Zomer in het Vinkeveld

Het is zomer en op het moment dat ik dit schrijf is het eindelijk mooi weer. Veel mensen zijn met vakantie. Het is rustig in het Vinkeveld, lege parkeerplaatsen, lege speeltuintjes, lege fietsenrekken... Lees meer

Schilderen in het Vinkeveld

Het schildersfestival Noordwijk ligt al weer even achter ons, maar toch willen wij u deze foto niet onthouden. Leuk dat een van de deelnemers het Vinkeveld had uitgekozen om een mooi schilderij te ... Lees meer

Rectificatie artikel statushouders in nieuwsbrief

In de nieuwsbrief van juni heeft de wijkvereniging aangegeven een voorstander te zijn van het huizen van statushouders in de leegstaande lokalen van bassischool de Hoffenne. Helaas hebben wij ons o... Lees meer

Sociaal wijkteam Noordwijk

Kent u het bestaan van het Sociaal wijkteam Noordwijk? Ook inwoners van het Vinkeveld kunnen een beroep doen op dit Sociaal wijkteam. Meer weten? Klik op de foto naast dit artikel en u vind hier al... Lees meer

Foodmarket geannuleerd

Helaas hebben we moeten besluiten de foodmarket, welke 26 juni a.s. georganiseerd zou worden, te annuleren. Er hebben zich geen keukenprinsen en prinsessen ingeschreven en die heb je toch echt nodig t... Lees meer

Speeltuintjes in aanleg

Aan de speeltuintjes in de wijk was lang niks gedaan en de verdwaalde en vaak kapotte wipkip in vieze zankbakken waren dringend aan vervanging toe. De gemeente heeft aan de omwonenden van bestaande sp... Lees meer

Speelplaatsjes

Van de gemeente hebben we begrepen dat men eind mei gaat beginnen met het aanpassen van de speelplaatsjes in het Vinkeveld. Zoals op de inspraakmiddagen en avonden werd getoond zullen sommigen speelpl... Lees meer

Themaavond duurzaam wonen

Op 11 april j.l. organiseerde de wijkvereniging een thema avond over duurzaam wonen. Wethouder Marie Jose Fles openende de avond en gaf aan dat de gemeente veel waarde hecht aan duurzaamheid. Er zijn ... Lees meer

Zwanen in het Vinkeveld

Aan de rand van de vijver tussen de Deining en de Vloedlijn heeft een zwanen echtpaar een groot nest gebouwd. En dat doen ze niet voor niets. Jonge zwanen gaan daar straks hete levenslicht zien. De... Lees meer

Paashaasjes maken was geslaagd

Woensdagmiddag 23 maart jl. hebben ongeveer 15 kleine kinderen een paashaasje gemaakt olv Wijkvereniging Vinkeveld. In de hal van De Jutter waren 3 grote tafels helemaal bezet met knutselende kinde... Lees meer

Resultaten enquete 2016

De enquete resultaten zijn bekend. In de maand februari hebben we een enquête gehouden onder onze leden om de mening te peilen over het functioneren van de wijkvereniging. De enquête best... Lees meer

11 april Thema avond over duurzaam wonen

11 april a.s. organiseert de wijkvereniging een thema avond over duurzaam wonen. De avond wordt geopend door wethouder Marie Jos& Fles. Aan bod komen o.a. uitleg over energielabels, zonnepanelen, ... Lees meer

Paashazen maken

Op 23 maart organiseert de wijkvereniging Vinkeveld een leuke paasactiviteit voor de kinderen! Zelf een paashaas maken. Plaats van handeling is basisschool de Jutter en het begint om 14.30. Op bijgaan... Lees meer

Nestkastjes weer schoongemaakt en gerepareerd

Het leek wel lente tijdens de inventarisatie van de nestkastjes. Heerlijk, maar ook lekker op tijd om de kastjes weer voor de verhuur gereed te maken. In menig boom werd al door een kool- of pimpel... Lees meer

Beschoeiing vernieuwd

Momenteel wordt langs de Deining, Vloedlijn en Zandbank de beschoeiing vernieuwd. Dat was ook hard nodig omdat de oude beschoeiing dateerde uit de beginjaren van de wijk, al weer ruim 30 jaar geleden!... Lees meer

Moet dat nou?

Is dit nu nodig? Even bellen naar de gemeente en het wordt opgehaald. Of gewoon zelf even in je gft bak deponeren. Paar takken afknippen en klaar. Jammer... ... Lees meer

Verslag algemene ledenvergadering 2015

Op maandag 7 december heeft de algemene ledenvergadering 2015 plaats gevonden. Een volledige verslag kunt u hier downloaden Verslag Algemene Ledenvergadering.pdf ... Lees meer

Naar 2015 Naar 2017