Wijkvereniging Vinkeveld

ACTIES NAV RESULTATEN UIT DE GROENE SCHOUW VAN MEI EN SEPTEMBER 2016

GEPLAATS OP: 02.10.2016

En verder:
Het riet bij zowel het oor als bij de vijver wordt uit ecologisch oogpunt incidenteel gemaaid. Het riet is voor veel vogels een schuilplaats, broedplaats en voedselbron.

Er wordt bekeken of er meer prunusbomen geplant kunnen worden op een aantal plekken in de wijk. O.a. hoek Hoogtij/Alk.

Er is veel overwoekerend hop bij het fortterrein. Bij de nieuwe vakken is het er nog wel uit te schoffelen. Bij het fortterrein is het beheersmatig lastig. Er wordt gekeken of het groen hier wellicht ook moeten gerenoveerd.

Acties n.a.v. de resultaten uit de grijze schouw van mei en september 2016.

De parkeersituatie bij AH is onoverzichtelijk. Er zijn voorstellen gedaan om de parkeer/verkeerssitautie bij AH te verbeteren. Vooralsnog ziet de gemeente geen aanleiding hier aanpassingen te maken.

Verzoeken voor extra parkeerplaatsen of het verwijderen van parkeerplaatsen worden per geval bekeken.

Bij de bushalte Boekerslootlaan (t.h.v. Shell tankstation) is het “olifantenpaadje” betegeld.

Door de gehele wijk worden de boomkransen (de betonnen randen rond de bomen) aangepakt. Wortels van bomen wortelen omhoog waardoor de boomkransen eveneens omhoog komen. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren.

Bij de vijver van het fortterrein zijn 2 nieuwe eendentrapjes geplaatst.

De fietshekjes bij het fortterrein worden verwijderd.

De boompalen bij het fortterrein zijn verwijderd.

Verder nog reparatie van diverse kunstwerken (bruggen etc.) in de wijk wat op korte termijn ter hand zal worden genomen of al is uitgevoerd.