Wijkvereniging Vinkeveld

RECTIFICATIE ARTIKEL STATUSHOUDERS IN NIEUWSBRIEF

GEPLAATS OP: 27.06.2016

In de nieuwsbrief van juni heeft de wijkvereniging aangegeven een voorstander te zijn van het huizen van statushouders in de leegstaande lokalen van bassischool de Hoffenne.

Helaas hebben wij ons onvoldoende beseft dat deze mening niet met onze leden is afgestemd en daardoor dus ook geen mening van de vereniging kan zijn.

Het bestuur biedt haar excuses aan voor de inhoud van dit artikel. Zodra er meer definitieve plannen zijn voor het huizen van de statushouders, zal de wijkvereniging haar leden hierover informeren en zonodig consulteren

 Namens het bestuur,

Martin Bruchner

Voorzitter