Wijkvereniging Vinkeveld

233/20170117_142408 (Small).jpg

VOGELNESTKASTJES ZIJN ER WEER KLAAR VOOR

GEPLAATS OP: 03.02.2017

Zaterdag 28 januari zijn weer alle nestkastjes in het Vinkeveld gecontroleerd en schoongemaakt. De nestkastjes zijn in 2010 opgehangen in het kader van het project(je)vreemde vogels in het Vinkeveld. Daarbij konden inwoners van onze wijk een nestkastje adopteren die dan zo dicht mogelijk bij diegene werd neergehangen. Op die manier kon men makkelijk zien of er ook daadwerkelijk een vogelpaartje in zat te broeden.

Deze zaterdag keken opvallend veel kool- en pimpelmezen van omringende takken toe hoe de nestkastjes werden schoongemaakt. Leuk gezicht en ze leken wel te zeggen het werd tijd. Bij een nestkastje zonder dakje werd een diepgevroren broedsel aangetroffen. Na het broedseizoen was het nestkastje vol met water gelopen en tijdens de afgelopen weken ingevroren. Bij een ander nestkastje werd een koolmees gestoord die blijkbaar al op zoek was naar een geschikte woning want bij het openen ervan vloog hij er verschrikt uit. Bij een aantal nestjes werden nog eitjes aangetroffen en soms ook de overblijf-selen van een jong meesje die duidelijk niet aan uitvliegen was toegekomen.

Ook zijn de fraai geschilderde nestkastjesboom bij De Jutter gecontroleerd en schoongemaakt. Hieraan zal nog met de school en kinderen apart aandacht worden besteed.

Van de in het totaal 44 gecontroleerde nestkastjes bleken er 17 een broedsel te hebben gezeten ofwel 38,6%. Vorig jaar was dit een hoger percentage namelijk 45,6%. De oorzaak hiervan is altijd lastig vast te stellen, maar wellicht heeft dit te maken met een te koud voorjaar. Wat wel opvalt zijn de slechte broedresultaten in Vinkeveld 1. Dit heeft misschien te maken met het feit dat de vogels hier vanwege de dichte bebouwing te weinig rust en groen hebben om zich comfortabel te kunnen nestelen? Een eenzame boom met nestkastje is niet voldoende. Vogels vliegen nooit rechtstreeks hun nestkastje in maar doen dit altijd vanaf een ander (veilig) punt, bijvoorbeeld vanuit een struikgewas of naast gelegen tak. Ook moet er in de omgeving voldoen voer te vinden zijn.

Opvallend was ook dit jaar weer dat diverse nestkastjes volledig verdwenen waren en van een aantal was het dakje af(gewaaid?). Mocht u een nestkastje vinden, geef dit dan even door aan de wijkvereniging. Die zorgt er voor dat hij weer wordt opgehangen of opgehaald. En dan nu maar hopen dat de kool- en pimpelmezen in onze wijk naar hartenlust van de opgehangen nestkastjes gebruik maken. Ze hangen er tenslotte voor!

Met dank aan Rob Choufoer en zijn team voor het schoonmaken van de kastjes. Het schoonmaken en repareren wordt financieel mogelijk gemaakt door de wijkvereniging.