Wijkvereniging Vinkeveld

264/vinken666 (Small).jpg

LEDENINFORMATIE AVOND

GEPLAATS OP: 27.02.2018

Maandag 26 februari j.l. hield de wijkvereniging haar jaarlijkse ledeninformatieavond. Als gasten waren aanwezig wijkagent Peter van der Meer en kaasspecialist en Vinkeveld bewoner Peter den Elzen.

Aan de aanwezige leden werd uitleg gegeven over de geplande activiteiten voor 2018. Omdat de huidige penningmeester Rick van Doorn te kennen had gegeven te gaan stoppen met zijn werkzaamheden, werd er deze avond ook een nieuwe penningmeester gekozen. Met applaus werd de door het bestuur voorgedragen nieuwe penningmeester Loek Olijerhoek door de leden gekozen als nieuwe penningmeester. Voorzitter Martin Bruchner dankte Rick voor zijn inzet en accuratesse van de afgelopen jaren en overhandigde hem een paar mooie flessen wijn.

In zijn praatje ging wijkagent Peter van der Meer dieper in op de veiligheidsstatus van de wijk Vinkeveld. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat het Vinkeveld een rustige en veilige wijk is. Vragen waren er op het gebied van parkeren, hard rijden en overlast van uitwerpselen van honden. Peter gaf aan hierover te klagen bij de gemeente. De wijkvereniging zal kijken wat zij hierin kunnen betekenen.

Daarna werd in kleinere groepen vervolgens dieper ingegaan op de activiteiten en de status van het groen en grijs in de wijk. Ook werd aan belangstellenden uitleg gegeven over de financien van de vereniging. Ook werd de samenwerking met Welzijn Noordwijk besproken en de wens van de wijkvereniging om met de ouderen in de wijk in contact te gaan komen.

Het geheel werd opgeluisterd met een kaas en wijnproverij verzorgd door Peter de Elzen.

Een uitgebreider verslag van deze avond volgt nog.