Wijkvereniging Vinkeveld

345/IMG_7778 (Small).JPG

BIJDRAGE UIT DE RABO CLUB SUPPORT ACTIE

GEPLAATS OP: 19.10.2019

We hebben dankzij de steun van 42 RABO klanten die op ons gestemd hebben, ruim 200 euro gekregen uit de RABO club support actie! En daar zijn we heel erg blij mee.

Via deze weg willen we iedereen die op ons gestemd heeft heel hartelijk danken! Het geld gaat besteed worden aan de activiteiten die we dit en volgend jaar weer voor onze wijkbewoners gaan organiseren.

We houden u op de hoogte!