Wijkvereniging Vinkeveld

351/21317726_1949471851992880_1746164863959266517_n.jpg

INLOOPAVOND VEILIGEVERKEERSPLAN VINKEVELD

GEPLAATS OP: 08.11.2019

De afgelopen maanden heeft een werkgroep zich gebogen over de knelpunten en de mogelijke oplossingen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in de schoolomgeving van Vinkeveld. De werkgroep bestaat uit teamleden en ouders van basisscholen Hoffenne en De Jutter, OnderwijsAdvies, wijkvereniging Vinkeveld, politie Noordwijk, Veilig Verkeer Nederland, regio Holland-Rijnland en gemeente Noordwijk. De werkgroep wordt begeleid door bureau Hart voor Verkeer, gespecialiseerd in verkeersveiligheidsplannen.

Het voorlopige resultaat van de werkgroep is een conceptplan met ideeën voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in de schoolomgeving van Vinkeveld. Omdat de werkgroep het belangrijk vindt om te horen wat de ouders, de buurtbewoners en overige belangstellenden van het plan vinden, zijn zij op 27 november 2019 van harte welkom om langs te komen om het plan in te zien.  Klik hier om het plan in te kunnen zien

Ouders, bewoners en andere belangstellenden kunnen nu al desgewenst een reactie op het plan sturen naar vinkeveld@hartvoorverkeer.nl

Op woensdag 27 november 2019 van 19.00 tot 20.30 is er voor ouders, bewoners en overige belangstellenden een inloopmoment in het gebouw De Wijkjutter, Uitvaltij 2 te Noordwijk. Tijdens het inloopmoment zijn diverse werkgroepleden aanwezig om vragen te beantwoorden, een toelichting op het plan te geven en/of van gedachten te wisselen over de knelpunten en oplossingen in het plan.

De werkgroep zal naar aanleiding van de reacties op het plan kijken of de opmerkingen of suggesties kunnen worden meegenomen in de verdere uitwerking van het plan en de uiteindelijke acties en maatregelen