Wijkvereniging Vinkeveld

353/Wijzoeken jou.jpg

WIJ ZOEKEN EEN SECRETARIS EN EEN REDACTEUR

GEPLAATS OP: 07.12.2019

De wijkvereniging Vinkeveld is een dynamische wijkvereniging die in haar eigen ruimte in het Vinkeveld veel activiteiten organiseert voor de bewoners van onze mooie wijk! En de wijkvereniging groeit nog steeds! Het ledenaantal blijft groeien en de verscheidenheid aan activiteiten eveneens!

Omdat de huidige secretaris heeft aangegeven na 10 jaar het stokje te willen overdragen, zijn wij op zoek naar een secretaris. Een secretaris is de spin in het web binnen de vereniging. U beheert de verenigingsagenda, u organiseert en notuleert de vergaderingen, u beheert het e-mailaccount van de vereniging, u beantwoordt vragen en u heeft contacten met gemeente en diverse andere instanties. De tijdsbesteding kunt u zelf bepalen.

En wij zoeken een redacteur. Om onze leden en onze wijkbewoners nog beter te kunnen informeren zijn we op zoek naar een redacteur. Uw voornaamste taken zijn het eens per 2 maanden verzorgen van een nieuwsbulletin, het bijhouden van onze Facebook en Instagram, het schrijven van redactionele artikelen voor de website en reportages uit de wijk verzorgen via interviews met wijkbewoners of via artikelen uit de media. Daarnaast heeft u regelmatig contact met gemeente, overige wijkverenigingen en de lokale media. De tijdsbesteding vult u helemaal zelf in en u geniet grote redactionele vrijheid. U werkt nauw samen met onze fotograaf en onze voorzitter.

Voor beide functies geldt dat u deel gaat uitmaken van een klein team enthousiaste vrijwilligers! We kennen geen hierarchie, iedereen is even belangrijk! En onze eisen zijn niet hoog. Wij vragen enige affiniteit met verenigingswerk en bij voorkeur affiniteit met het Vinkeveld!

Interesse en wilt u meer weten? Bel dan met Martin Bruchner op 06-22294773 op werkdagen tussen 19.00 en 21.00.

Mailen kan ook, mail naar secretaris@wijkverenigingvinkeveld.nl en u krijgt per ommegaande een reactie.