Wijkvereniging Vinkeveld

359/Wijk-1723 (Small).jpg

NIEUWJAARSRECEPTIE DRUK BEZOCHT

GEPLAATS OP: 13.01.2020

De nieuwjaarsreceptie werd afgelopen zondag 12 januari druk bezocht! Veel leden hadden de weg naar de Wijkjutter genomen om samen met de vrijwilligers van de wijkverenging het glas te heffen op een mooi en gezond 2020.

In zijn nieuwjaarsspeech blikte Martin Bruchner kort terug op de activiteiten uit 2019 waarbij geconcludeerd kon worden dat de wijkvereniging bijzonder actief is geweest en er veel nieuwe initiatieven ontplooid waren. Iets waar Martin bijzonder trots op is.

Ook voor 2020 staat er weer veel op het programma waarbij het accent toch ook meer komt te liggen op verbinden. Martin citeerde een aantal zaken uit de nieuwjaarstoespraak van scheidend burgemeester Hermans die in haar boodschap ook benadrukte elkaar meer op te zoeken en meer voor elkaar doen. Martin ziet daar ook een belangrijke rol voor de wijkvereniging. Maar ook het 10-jarig bestaan van de wijkvereniging zal niet ongemerkt voorbij gaan.

Tot slot werden er 3 initiatiefneemsters in het zonnetje gezet.

Wilma Hoogendam, zij heeft het initiatief genomen voor een leesclub in het Vinkeveld en dat is een succes! Eenmaal per maand bespreekt men in de Wijkjutter een van tevoren uitgezocht en uiteraard gelezen boek.

Carla van Zelst, zij heeft het initiatief genomen voor een Vitality club in het Vinkeveld en dat is eveneens een succes! 2x per week worden er een uurtje oefeningen gedaan en drinkt men na afloop gezellig een kop koffie met elkaar in de Wijkjutter.

Gabri Blokland, zij heeft het initiatief genomen voor een wandelclub in het Vinkeveld. In voor- en naseizoen en tijdens de zomer wordt er iedere donderdagavond gewandeld in en rondom het Vinkeveld met als start en eindpunt de Wijkjutter. En ook hier na afloop gezellig een bakje koffie en even napraten.

Alle 3 werden door Martin verrast met een mooie bos bloemen!