Wijkvereniging Vinkeveld

403/Rotonde.jpg

ROTONDE BEEKLAAN JAN VAN GENT GLADIOLUSSTRAAT AFGESLOTEN

GEPLAATS OP: 31.10.2020

In de periode van maandag 9 t/m vrijdag 20 november is de rotonde Beeklaan-Jan van Gent-Gladiolusstraat voor alle verkeer afgesloten m.u.v. fietsers en voetgangers. De Beeklaan wordt van een nieuwe laag asfalt voorzien en de rotonde wordt aangepast naar de voorrangssituatie voor fietsers.

Omdat Jan van Gent een belangrijke route is voor het verkeer in en uit het Vinkeveld, zal de verkeersdruk via het Bonnikeplein en de Alk aanzienlijk toenemen. En dat niet alleen door ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen en halen, maar ook de bewoners die nu via het Bonnikeplein de wijk in- en uit moeten.

De wijkvereniging roept dan ook iedereen op rekening te houden met elkaar en de snelheid aan te passen. Maximum 30km. op de Alk 15km. op de woonerven. Maar liefst langzamer!

Kom zoveel mogelijk met de fiets, ga bijtijds van huis want de omleiding is aanzienlijk, ga niet keren op de Alk maar rij door en sta niet onnodig lang stil. Kijk bij donker en slecht weer extra goed uit!

Gelukkig duurt de afsluiting maar 2 weken, maar beter te voorkomen dan te genezen! De wijkvereniging gaat een aantal Victor veiligverkeerspoppen plaatsen op de Alk t.h.v. de scholen.

Klik hier voor de omleidingsroute en klik hier voor de bewonersbrief.