Wijkvereniging Vinkeveld

427/energieplusdak-subsidie(2) (Klein).png

GEMEENTESUBSIDIE VOOR WIJKINITIATIEVEN

GEPLAATS OP: 08.05.2021

De gemeente Noordwijk stelt een subsidiebedrag van ten hoogste 250euro per initiatief beschikbaar voor wijkbewoners die buurtinitiatieven willen nemen.

De volledige beleidsregels inclusief de voorwaarden waar de subsidieaanvraag aan moet voldoen vindt u hier.

Maar u kunt natuurlijk ook de wijkvereniging benaderen, ook wij hebben geld en faciliteiten beschikbaar om een initatief te ondersteunen!