Wijkvereniging Vinkeveld

435/enquete.jpg

UITSLAG ENQUETE

GEPLAATS OP: 15.07.2021

De door ons in juni uitgezette enquête heeft een enorm aantal ingevulde formulieren opgeleverd. Liefst 75 ingevulde formulieren op een leden bestand van 170 mogen we gerust een succes noemen. Het bestuur wil iedereen die deze enquête heeft ingevuld dan ook heel hartelijk danken voor de genomen moeite, het meedenken en alle tips en suggesties die we hebben gekregen. We zijn erg blij dat zoveel mensen zich betrokken voelen bij de wijkvereniging!

De volledige uitslag van de enquête vindt u hier.

Op korte termijn wordt met alle personen welke in de enquête hadden aangegeven een idee of suggestie te hebben contact opgenomen. De overige resultaten uit de enquête zullen na de zomer intern besproken gaan worden waarna we onze verdere koers kunnen gaan bepalen.

Na de zomer hopen we natuurlijk ook dat de coronamaatregelen zodanig versoepeld zijn dat we meer armslag gaan krijgen om activiteiten te organiseren. Zolang de 1 1/2 meter maatregel in stand blijft, zijn we helaas toch wat beperkt.

We houden u uiteraard via nieuwsbrief, website en facebook op de hoogte!

Namens het wijkverenigingsteam nogmaals hartelijk dank!

Martin Bruchner

Voorzitter