Wijkvereniging Vinkeveld

414/vergadering.jpg

VOORLOPIG GEEN LEDENVERGADERING

GEPLAATS OP: 05.02.2021

De lockdown duurt voort zoals het kabinet recentelijk heeft bekend gemaakt. Voorlopig tot begin maart maar het is afwachten wat er daarna weer besloten gaat worden. Voor ons is het daarom ook nog steeds pas op de plaats.

Dat geldt ook voor de Ledeninformatieavond(of: Algemene Leden Vergadering) waarvan u gewend bent dat wij die meestal half februari organiseren. In gevolge artikel 13 van onze statuten zijn wij verplicht binnen 6 maanden na afsluiten van het boekjaar een ledenvergadering uit te schrijven waarbij een boekjaar gelijk is aan een kalenderjaar. Daarom hebben wij besloten voorlopig geen Ledeninformatieavond te organiseren. Immers, wij ontmoeten u liever direct dan dat via de digitale weg te doen!

Daarnaast zijn er nog een flink aantal onzekerheden. Helaas is momenteel nog niet bekend hoe hoog de jaarlijkse subsidie van de gemeente zal zijn en of en wanneer en wat voor activiteiten we mogen gaan organiseren. Om deze redenen kunnen wij momenteel ook geen begroting voor 2021 maken.

Echter, onze penningmeester heeft het boekjaar 2020 afgesloten en daarover kunnen we uiteraard wel verantwoording afleggen. Bent u geïnteresseerd in deze cijfers stuur dan een mail naar onze penningmeester via secretaris@wijkverenigingvinkeveld.nl met verzoek om inzage. Uiteraard geldt dit alleen voor leden.

Wij hopen dat u begrip hebt voor deze situatie. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op!

Namens het bestuur, Martin Bruchner, Voorzitter.