Wijkvereniging Vinkeveld

450/Sybren_de_Jong.jpg

EVEN VOORSTELLEN

GEPLAATS OP: 27.01.2022

Even voorstellen, Sybren de Jong, kandidaat voorzitter van de wijkvereniging. Na 6 jaar voorzitterschap heeft Martin Bruchner aangegeven niet meer herkiesbaar te zijn. Sybren heeft zich kandidaat gesteld en stelt zich graag even voor.

"In april 2017 ben ik met mijn vrouw in het Vinkeveld aan de Hoogtij komen wonen. Inmiddels hebben we een zoon en dochter van 3 en 1 jaar. Al bijna vijf jaar wonen we hier met groot genoegen. Vlak na de verhuizing zijn we lid geworden van de wijkvereniging omdat we sociale verbinding in vrije tijd en ook daarbuiten belangrijk vinden. Vorig jaar ben ik na een oproep vrijwilliger geworden en heb ik samen met andere enthousiaste vrijwilligers de spelletjesmiddag georganiseerd. Daarvoor heb ik ook al eens een lezing gegeven in de Wijkjutter over mijn werk in de ruimtevaart op het gebied van atmosfeeronderzoek. Na een klein jaartje als vrijwilliger meegedraaid te hebben heb ik er voor gekozen om in te gaan op de vacature voor voorzitter. Met mijn 40 jaar en de nodige ervaring bij andere verenigingen denk ik dat een mooie aanvulling ben in het bestuur. Het lijkt me erg leuk om me als voorzitter in te zetten en met de andere bestuursleden en vrijwilligers mooie dingen te organiseren voor alle leden. Graag tot op de ALV op 22 februari!"