Wijkvereniging Vinkeveld

454/IMG-20220222-WA0003.jpg

NIEUWE VOORZITTER MET ALGEMENE STEMMEN BENOEMD

GEPLAATS OP: 24.02.2022

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 22 februari j.l,, is met algemene stemmen en met applaus de nieuwe, door het bestuur voorgedragen voorzitter, door de leden benoemd.

Aftredend voorzitter Martin Bruchner overhandigde de nieuwe voorzitter Sybren de Jong een boekje geschreven door Gerdie Verbeet en Laurens Jan Brinkhorst (de voormalige voorzitters van 2e en 1e kamer) over hoe goed voor te zitten zonder een hamer te gebruiken!

Sybren nam daarna meteen voortvarend de vergadering over en werd tijdens de borrel na afloop door iedereen van harte gefeliciteerd met zijn benoeming. En kreeg uiteraard ook veel vragen.