Wijkvereniging Vinkeveld

479/bord_camera_toezicht_hondenpoep_1april.jpg

TOCH GEEN CAMERATOEZICHT

GEPLAATS OP: 01.04.2024

1 April!

Het plan van de wijkvereniging om cameratoezicht in te zetten tegen hondenpoepoverlast is een 1 aprilgrap. Ben je er “ingetrapt”? Je bent niet de enige!

Het heeft veel reacties opgeleverd, van “Belachelijk! Het is hier geen China!” tot “Mooi initiatief, ook graag hier ook een camera…”. Ook het probleem van kattenpoep in perkjes en tuinen wordt genoemd. Als laatste blijkt ook dat niet iedereen weet dat overal in de gemeente, dus ook buiten de bebouwde kom, een opruimplicht is (zie hieronder).

Als wijkvereniging leek ons een 1 aprilgrap de ideale manier om de hondenpoepoverlast ludiek en breed onder de aandacht te brengen. Het is een grote ergernis voor iedereen en kleine kinderen kunnen er zelfs doodziek van worden.

En hoe verder? Bordjes neerzetten lijkt ons geen oplossing en maakt de wijk er niet fraaier op. Ook meer handhaving zal geen langdurig effect hebben. Uit een aantal reacties blijkt dat er een grote drempel is om de overlastgevers aan te spreken. Men is o.a. bang een grote mond terug, of zelfs klappen, te krijgen. Of men wil de lieve vrede bewaren.

Toch willen we iedereen aanmoedigen de overlastgevers toch aan te spreken om tot gedragsverandering te komen. Zolang we respectvol en vriendelijk naar elkaar blijven is alles te bespreken. Ga je verbaal in de aanval, zal dat vooral weerstand oproepen. Hierbij wat tips om iemand er op aan te spreken:

“Wilt u dat alstublieft nog even opruimen?”

“U vergeet iets.”

“Ik heb hier nog een zakje voor u.”

Als iemand zich betrapt voelt, zal hij of zij het mogelijk alsnog opruimen. Het kan ook zijn dat je compleet genegeerd wordt. Maar het zal de overlastgever wel aan het denken zetten met mogelijk beter gedrag tot gevolg.

Opruimplicht ook buiten de bebouwde kom?? Ja. Sinds 2021 is dit verplicht (APV van Noordwijk Artikel 2:58 Verontreiniging door honden). In de gehele openbare ruimte van de gemeente Noordwijk, dus ook buiten de bebouwde kom, moeten uitwerpselen onmiddellijk opgeruimd worden. Dit is niet van toepassing op de aangewezen uitlaatplaatsen. Dus ook langs het pad richting Het Laantje, langs Het Laantje en in de Koepelduinen is er een opruimplicht.

Hieronder staan de artikelen uit de APV van Noordwijk die over honden in de openbare ruitme gaan.

Hopelijk nemen we hiermee de nodige verwarring weg en wordt het ook rond de wijk een stuk aangenamer en trappen we minder vaak in de hondenpoep!

Een betere buurt? We doen het samen!

 

Wat er in de APV van Noordwijk over honden staat: 

Artikel 2:57 Honden
  1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:

    a. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speel- of sportweide of op een andere door het college aangewezen plaats

    b. binnen de bebouwde kom op een openbare plaats als de hond niet is aangelijnd;

    c. buiten de bebouwde kom op een door het college aangewezen plaats en/of gedurende een door het college aangewezen periode indien de hond niet is aangelijnd;

    d. op een openbare plaats als die hond niet is voorzien van een halsband of een ander identificatiekenmerk dat de eigenaar of houder duidelijk doet kennen.
     
  2. Het eerste lid, aanhef en onder b, is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen.
     
  3. Het eerste lid, aanhef en onder a tot en met c, is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond die zich vanwege zijn handicap door een geleidhond of sociale hulphond laat begeleiden of die deze hond aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond of sociale hulphond.

 

Artikel 2:58 Verontreiniging door honden
  1. Degene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft, is verplicht ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van die hond onmiddellijk worden verwijderd.
     
  2. Het eerste lid is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden.
     
  3. Het eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen.
     
  4. De eigenaar of houder van een hond is verplicht om, wanneer hij zich met de hond op een openbare plaats begeeft te beschikken over een doeltreffend hulpmiddel voor het verwijderen van de uitwerpselen.

Bron: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR648196/2