Wijkvereniging Vinkeveld

Bestuur en vrijwilligers

Net als alle andere verenigingen kent ook de wijkvereniging Vinkeveld een bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester.

Maar belangrijker zijn de vrijwilligers! Zij zorgen er immers voor dat de wijkvereniging kan blijven functioneren. En dat er activiteiten, bijeenkomsten, inloopmiddagen en nog veel meer kunnen blijven worden georganiseerd.

In het verleden kende de wijkvereniging commissies. Iedere commissie had zo zijn eigen taken en organiseerde activiteiten op haar gebied.

Maar door omstandigheden gedwongen (tekort aan vrijwilligers en het verleggen van het accent van onze taken), is er besloten van deze commissie structuur af te stappen en in gezamenlijkheid (dus inclusief de bestuursleden) de vereniging te runnen. En dat werkt goed. Gezamenlijk bedenken we de activiteiten waarna ieder vervolgens daar zijn of haar bijdrage aan levert.

Op die manier kunnen we met het beperkte aantal vrijwilligers dat we hebben toch veel en leuke activiteiten organiseren.

Maar we kunnen natuurlijk altijd weer vrijwilligers gebruiken.

Wilt u ons helpen door b.v. 1x per maand op de woensdagmiddag op onze inloopmiddagen koffie of thee te schenken, of wilt u meehelpen activiteiten (Halloween, wandelingen, puzzeltochten, knutselmiddagen, sportactiviteiten) te organiseren of vindt u het leuk om een paar maal per jaar een "groenronde" door de wijk te lopen of vindt u het leuk om artikelen te schrijven voor de website of de pers?

Neem dan contact met ons op!

Per mail secretartis@wijkvereniginvinkeveld.nl of bellen, 06- 22294773.

Het wijkvereniging Vinkeveld team met v.l.n.r.

Roy Looren de Jong, Loek Olijerhoek (penningmeester), Milou Wakka (secretaris), Ria Sluijs, Leo Turk, Martin Bruchner (voorzitter) en Jacqueline Kuipers. Op de foto ontbreekt Annelies Smit.